Používateľský účet

Primárne karty

 _    ____  _          
| | | __ ) | |__ ___ _ __
| | | _ \ | '_ \ / __| | '_ \
| |___ | |_) | | |_) | \__ \ | |_) |
|_____| |____/ |_.__/ |___/ | .__/
|_|
Odpíšte hore uvedený kód.